Przejdź do treści

Regulamin DB Extreme Weekend 2023

EXTREME WEEKEND 2023

30 czerwca – 02 lipca 2023

Organizatorzy:

 1. WKS Poligon Drawski – sekcja strzelecka
 2. Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim”
 3. Magazyn Łowiecki „Darz Bór” – Forest Hunter Przemysław Malec
  NIP 986-002-13-60 Forest Hunter Przemysław Malec, Warzymice 180B/14, 72-005 Przecław

Cele :

 1. Rozwój strzelectwa sportowego, łowieckiego i długodystansowego. Integracja środowisk strzelców sportowych i mundurowych, oraz myśliwych z Polski oraz krajów europejskich mająca na celu poprawę poziomu strzeleckiego, umiejętności posługiwania się długą bronią palną oraz zwiększenie poziomu obronności w naszym rejonie.
 2. Aktywne spędzanie wolnego czasu podczas uprawiania sportów motorowych z wykorzystaniem samochodów z napędem 4×4
 3. Promocja dziczyzny jako najdoskonalszego, najzdrowszego i najsmaczniejszego Polskiego mięsa .

Termin i Miejsce Eventu: 

Impreza rozpoczyna się 30 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00  i trwa do niedzieli 2 lipca, do godziny 20:00. Miejsce – Teren Poligonu Drawskiego – Strzelnica Studnica. (dokładna mapka i plan dojazdu zostaną udostępnione po 01.06.2020).

Sprzęt, konkurencje, zadania:

 1. Extreme Wekkend to możliwość sprawdzenia się w jeździe terenowej po specjalnie wyznaczonych trasach przebiegających po terenie Poligonu Drawskiego. 
 2. Podczas imprezy będzie możliwość przetestowania samochodów terenowych i pojazdów ATV na trasach off road oraz turystycznej, lub przejechania specjalnie przygotowanej pokazowej trasy pod okiem instruktora.
 3. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wypróbowania broni różnych marek przygotowanych przez sponsorów imprezy. Cele będą ustawione na dystansie 150, 300, 450 i 600 metrów, oraz 800 i 1000 oraz więcej  dla chętnych
 4. W czasie Extreme Weekend uczestnicy chcący wziąć udział w strzelaniu – muszą posiadać pozwolenie na broń  w kalibrze od 222  w górę aż do 338 Lapua Magnum, wyposażoną w dowolny rodzaj optyki. 
 5. Podczas turnieju strzeleckiego uczestnicy mogą używać tylko jednej jednostki broni wyposażonej w jedną lufę, lub broni kombinowanej (dryling, expres, lub kniejówka) wyposażonej w jeden komplet luf oraz jedną lunetę, urządzenie optyczne. Podczas sesji treningowych można dowolnie konfigurować swoją broń w tym wymieniać lufy, optykę i kalibry.
 6. Podczas turnieju organizatorzy dopuszczają użycia broni typu pół-automat, semi- auto i broni automatycznej należącej do zawodnika, osoba ta zostanie sklasyfikowana w innej kategorii sprzętowej.  
 7. Uczestnik  startujący w strzelaniu może podczas całej imprezy  używać  kilku jednostek broni zarejestrowanych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. W czasie strzelania punktowanego zawodnicy mogą korzystać z broni zgodnej z pkt. 5 regulaminu. 
 8. Podczas imprezy Extreme Weekend 2023 każdy z uczestników posiadających broń, oraz zarejestrowanych jako zawodnik, ma prawo uczestniczyć w wieloboju kulowym, polegającym na trafianiu w tarcze różnej wielkości, różnego rodzaju i o różnym stopniu widoczności ustawione na różnych odległościach, symulujące warunki polowania lub strzelania długodystansowego. Strzały będą oddawane  do celów statycznych i ruchomych z różnych postaw i przy wykorzystaniu różnych dodatkowych pomocy, jak np. plecak, pastorał itp… Całość strzelania jest punktowana, najlepsi strzelcy zostaną nagrodzeni!
 9. Podczas turnieju strzeleckiego uczestnicy rywalizują w kategoriach:
 10. Panie
 11. Open
 12. Semi auto
 13. Standard
 14. Organizator wyposaży każdy Stage w potrzebne akcesoria typu pastorał, słupek do oddania punktowanego strzału. 
 15. Organizatorzy przy współpracy ze sponsorami, przygotują osie specjalne na których pod okiem instruktora każdy uczestnik i obserwator, będzie miał możliwość skorzystania z przygotowanej broni, amunicji i sprzętu optycznego.
 16. Podczas strzelania punktowanego każdy uczestnik musi posiadać min. 80 szt amunicji umożliwiający mu trafienie we wszystkie cele ustawione przez organizatorów w sobotę 01.07.2023.  Do piątkowego treningu należy zaopatrzyć się w dodatkową amunicję – ok 50szt/ uczestnika.
 17. W czasie strzelania, a także podczas pobytu na strzelnicy, wszystkich uczestników obowiązują przepisy bezpieczeństwa oraz BHP posługiwania się bronią. A więc nie ma możliwości uczestniczenia w strzelaniu bez ochronników słuchu oraz okularó
 18. Broń podczas pobytu na strzelnicy i podczas poruszania się pomiędzy stage’ami musi znajdować się cały czas w futerale, skrzyni, w stanie rozładowanym bez podpiętego magazynka i odciągniętym w  tył zamkiem. W komorze nabojowej może znajdować się znacznik rozładowania.
 19. Każdy z sędziów stanowiskowych lub sędzia główny, może w każdej chwili skontrolować broń zawodnika, osobę przemieszczającą się z bronią po terenie obiektu, na którym odbywa się event „ Extreme Weekend”. Nie rozładowanie broni lub przemieszczanie się z bronią z podpiętym magazynkiem skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika oraz nakazem natychmiastowym opuszczenia imprezy, bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty startowej.
 20. Broń można  wyciągnąć z futerału dopiero na stanowisku strzeleckim po wyraźnej komendzie sędziego stanowiskowego lub w miejscu wyznaczonym do czyszczenia i sprawdzenia jednostki broni, ale bez możliwości wprowadzania pocisków do komory nabojowej, lub używania magazynków wypełnionych amunicją
 21. Ładowanie broni i oddawanie strzałów odbywa się po wyraźnej komendzie sędziego prowadzącego strzelanie na danej osi strzeleckiej. Nie zastosowanie się do tych poleceń skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 
 22. Podczas imprezy  Extreme Weekend 2023 każdy z uczestników posługuje się własną bronią i optyką. Niedopuszczalne  jest, aby z jednej broni strzelały dwie osoby. 
 23. Podczas wieloboju kulowego będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem na klasy sprzętowe. Osobna klasyfikacja prowadzona jest dla Pań oraz dotycząca osi specjalnej. Odległości, na jakie prowadzone będzie strzelanie oceniane mogą osiągać nawet 600 m.
 24. W przypadku strzałów do niewłaściwej tarczy, zawodnik traci punkty. Do oceny tarczy z większą ilością przestrzelin, niż określone w strzelaniu na danym stanowisku pod uwagę bierzemy 4 najgorsze wyniki.

KONKURENCJE:

 1. Konkurencje, jakie zostaną rozegrane podczas sobotniego turnieju, zostaną zaprezentowane zawodnikom w dniu strzelania.
 2. Strzelania odbywać będą się na 4 osiach Oś WKS Poligon Drawski, oś A, oś B, oś strzelań taktycznych
 3. Podczas strzelania na osiach, uczestnicy turnieju w specjalnych stage’ach będą używać amunicji oraz broni krótkiej lub automatycznej, lub innej przygotowanej przez organizatora, aby trafić wyznaczony w tym miejscu cel. 

Trening Piątek:

 1. tarcza standard dystanse 100-300-600-800 oraz cel specjalne przygotowane przez organizatoró (nawet 1000 -1200m)
 2. Podczas Piątkowego strzelania odbędzie się także „nocne strzelanie” przy użyciu sprzętu noktowizyjnego i termowizyjnego. Warunki uczestnictwa w nocnym strzelaniu zostaną określone i przedstawione uczestnikom na 20 dni przed rozpoczęciem Extreme Weekend 2023, na stronie internetowej organizatora lub stronie FB Extreme Weekend
 3. Podczas strzelań w Piątek mogą zostać zorganizowane dodatkowe turnieje dostępne również dla obserwatorów i osób towarzyszących. Broń i amunicję do tych aktywności zapewni organizator. 

Procedura Strzelania: 

 • Każdy zawodnik ma max 2 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego 'MOŻNA WYJĄĆ BROŃ);
 • Do tarcz przypisanych na konkretnych osiach strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc – chyba, że organizator ustalił inaczej i po wyraźnym instruktarzu prowadzącego strzelanie.
 • Seria oceniana do celów trwa max 5 minut (po komendzie sędziego 'ŁADUJ, START’); Naboje do magazynka wolno ładować po komendzie 'ŁADUJ’ 
 • Podczas całego turnieju zawodnik musi mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: max 80 nabojó W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie. sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału; 
 • Po zakończeniu konkurencji broń należy schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą; 

 

Uczestnictwo:

 1. Uczestnikiem imprezy  Extreme Weekend 2023, może zostać każdy pełnoletni obywatel RP, lub cudzoziemiec, posiadający pozwolenie na posiadanie broni , oraz osoby towarzyszące. Cudzoziemcy chcący wystartować w imprezie Extreme Weekend muszą zarejestrować się do dnia 30.05.2023!
 2. W Imprezie na zasadach obserwatora może uczestniczyć także inna osoba zaproszona przez organizatorów, lub występująca jako sponsor, gość honorowy, specjalny, VIP – osoby takie mogą uczestniczyć w strzelaniu tylko pod okiem instruktora na wyznaczonych – pokazowych osia strzeleckich. 
 3. Aby pojawić się na evencie „ Extreme Weekend” należy dokonać zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie extremeweekend.pl   oraz opłacić koszty uczestnictwa.
 4. Opłata startowa wynosi max 750 zł od zawodnika oraz 550 zł od osoby towarzyszącej. Cena biletu może różnić się w zależności od terminu dokonania zgłoszenia i opłacenia biletu. Szczegóły na stronie www.extremeweekend.pl
 5. Po dokonaniu rejestracji i opłaty. Zawodnik, osoba towarzysząca otrzyma stosowne potwierdzenie drogą mailową. 
 6. Opłata startowa po dokonaniu wpłaty i zarejestrowaniu się w bazie uczestników nie podlega zwrotowi. 
 7. W opłacie zawarte jest ubezpiecznie NNW każdego uczestnika.
 8. Każdy zawodnik w opłacie startowej ma zagwarantowany udział w strzelaniu treningowym oraz udział w strzelaniach ocenianych podczas drugiego dnia eventu.
 9. Każda pełnoletnia osoba towarzysząca ma możliwość korzystania z broni na stanowiskach pokazowych pod opieką instruktora zapewnionego przez organizatoró
 10. Jako że zawody odbywają się na obiekcie wojskowym przy rejestracji uczestnicy zobowiązani są podać numery dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który to dokument zobowiązani są posiadać ze sobą na evencie. Obowiązani są też podać numer pozwolenia na broń i numery broni.
 11. Dla osób które chcą otrzymać komunikat z zawodów ważne jest podanie numeru licencji sportowej.
 12. Oprócz tego należy zarejestrować samochody, którymi uczestnicy zechcą dojechać na strzelnicę oraz ewentualne osoby towarzyszące. Niezastosowanie się do którejś z powyższych wymogów może skutkować brakiem możliwości wjazdu lub wzięcia udziału w imprezie.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia rejestracji uczestnika. Odmowa może nastąpić w szczególności z powodu wyczerpania ilości miejsc, a także w wypadku zgłoszenia się uczestnika, wobec którego na innych zawodach strzelectwa długodystansowego/ sportowego/ myśliwskiego stwierdzono nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w strzelectwie sportowym, myśliwskim oraz zasad rywalizacji sportowej, naruszanie obowiązków zawodnika, przekroczenia przepisów antydopingowych, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, bądź ich nieznajomość lub fakt niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią, a także nieprzestrzeganie przepisów o posiadaniu broni i amunicji lub regulujących obrót i wytwarzanie broni i amunicji. Odmowa może nastąpić bez podania przyczyn. 
 14.  
 15. Noclegi podczas eventu „Extreme Weekend 2023” uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie. Na terenie eventu będzie teren przeznaczony na zbudowanie namiotowego obozowiska. Każdy z uczestników ma możliwość rozbicia swojego namiotu w strefie obozowej. W tej strefie dostępny jest także węzeł sanitarny i dostęp do wody pitnej. 
 16. Wyżywienie podczas imprezy zapewniają organizatorzy w ramach opłaty startowej. Każdy uczestnik otrzyma specjalny identyfikator, oraz opaskę uprawniającą do korzystania ze strefy gastro. Podczas całego eventu od piątku 30.06 do niedzieli 02.07.2023 uczestnicy eventu strzeleckiego „Extreme Weekend” mają zapewnione 3 główne posiłki dziennie – wydawane na podstawie talonu oraz dostęp do „dzikiej kuchni” w formule All inclusive – wędliny, kanapki, przekąski, owoce, napoje itp. bez ograniczenia. 
 17.  

Bezpieczeństwo:

 1. Każdy uczestnik  zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa według odprawy na początku strzelań treningowych i w dniu zawodó Uczestnicy strzelania na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie. Broń wolno nosić jedynie w pokrowcach lub futerałach. Wyciąganie broni z futerałów i pokrowców odbywa się jedynie na stanowisku strzeleckim po wyraźnym  poleceniu sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa, w której można dokonać przeglądu broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie zabronione jest wnoszenie amunicji. Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem a zarówno na treningu jak i podczas strzelań ocenianych w każdym momencie, gdy uczestnik  nie prowadzi strzelania, jest zobowiązany do umieszczenia w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę.

Organizator ma prawo dokonywać zmian w regulaminie imprezy oraz regulaminie strzelania. Zmiany regulaminowe zostaną podatreningu, jak inej wiadomości natychmiast po ich wprowadzeniu na stronie www.extremeweekend.pl, oraz na stronie FB https://www.facebook.com/extreme.weekend.official/ 

Reklamacje:
1. Należy składać mailowo na adres kontakt@extremeweekend.pl
Reklamacje dotyczące zakupu wejściówek będą rozpatrywane w ciągu 48h od zgłoszenia reklamacji.
Reklamacje rozpatrują organizatorzy: Forest Hunter, Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko, Wojskowy Klub Sportowy Poligon Drawski

 1. Zakup wejściówki na imprezę i brak obecności na niej nie daje możliwości zwrotu pieniędzy za zakupioną wejściówkę.
  Opłacając wejściówkę można dokonać zwrotu najpóźniej na 14 dni przed imprezą. Zwrot opłaconej kwoty nastąpi po otrzymaniu maila na adres kontakt@extremeweekend.pl z podaniem Danych osoby kupującej wejściówkę, osoby zarejestrowanej jako uczestnik i podaniu numeru konta do zwrotu pieniędzy. 

  3. Zwrot nastąpi 7 dni od otrzymania rezygnacji.
  Nie ma możliwości  rezygnacji z imprezy na mniej niż 14 dni przed terminem imprezy. Możliwe jest przeniesienie praw udziału w imprezie na innego uczestnika, ale po akceptacji organizatorów. W tym celu potrzebny jest kontakt z osobami odpowiedzialnymi za rejestrację (dostępne informacje na stronie w zakładce Kontakt), oraz mail na adres kontakt@extremeweekend.pl z podaniem danych zakupionej wejściówki, oraz danych nowej osoby przejmującej tą wejściówkę.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Forest Hunter Przemysław Malec  z siedzibą w Warzymicach (72-005), ul. Warzymice 180B/14
e-mail: kontakt@extremeweekend.pl („Administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której
dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu
rejestrowym Extreme Weekend)
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Forest Hunter Przemysław Malec [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
b) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i atrakcji podczas eventu;
3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO] w celu:
a) dokonania weryfikacji wiarygodności uczestników w bazach danych prowadzonych przez Policję, Polski Związek Łowiecki, oraz Polski Związek Strzelectwa Sportowego lub zawarte w bazie danych Administratora
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach regulaminów, umów, w tym
Regulaminu strzelania, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby,
potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na
wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
c) analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz zadowolenia lub
nie ze świadczonych usług

 1. d) udostępniania danych osobowych , danych posiadanej broni oraz pojazdów zarejestrowanych w procesie rejestracji na formularzu znajdującym się na stronie pl , innym współorganizatorom eventu – w szczególności Dowódcy Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim, oraz Forest Hunter Przemysław Malec, a także zarządowi WKS Poligon Drawski .
  Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o
  których mowa w art. 9 RODO.
  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz
  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą
  przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez
  okres niezbędny do:
  a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących
  firmie Forest Hunter Przemysław Malec
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z
  przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług
  własnych Forest Hunter Przemysław Malec  na podstawie uzasadnionego
  interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę,
  której dane dotyczą;
  3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą
  przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody
  na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów
  marketingu usług Administratora, dane będą
  przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do
  uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji
  dotyczących takiego przetwarzania
  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez
  Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
  4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
  Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu
  administratorowi;
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
  uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu
  marketingu bezpośredniego
  7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu
  nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby,
  której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia
  RODO
  8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem)
  9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora,
  wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in.
  poprzez kontakt z Forest Hunter Przemysław Malec
  (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt mailowy z dopiskiem:
  „Ochrona danych osobowych”).
  Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w
  imieniu Forest Hunter Przemysław Malec: przedsiębiorcy sprzedający broń i akcesoria
  , firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi,
  przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, biuro rachunkowe, partnerzy
  świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów
  informatycznych i serwisów internetowych), Wojsko, Policja, Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Strzelectwa Sportowego.*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych).

Akceptując regulamin uczestnik zgadza się na cookie pamiętające o jego rejestracji. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) uczestnik  od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych eventu „Extreme Weekend 2023”