Extreme Weekend Family 2020


Strzelectwo, dziczyzna i zabawa! 

W najlepszym wydaniu!

  Extreme Weekend zna już bardzo wiele osób. Były cztery edycje dla dorosłych strzelców. Teraz nadeszła pora by na strzeleckie i nie tylko atrakcje zaprosić dzieci wraz z rodzicami!

  Zapraszamy dzieci od 10 do 17 roku życia wraz z rodzicami, opiekunami. Na niesamowitą przygodę w Borach Tucholskich! Więcej szczegółów już niedługo! Pamiętaj po nas możesz spodziewać się niespodziewanego, ale tylko jeśli chodzi o konkurencje strzeleckie. Bo jeśli chodzi o organizację atrakcji zawsze będą stały na najwyższym poziomie! Byłeś na Extreme Weekend? Przyjedź teraz ze swoimi dziećmi i stań w szranki z innymi drużynami i udowodnij że to właśnie Twoja rodzinna drużyna jest najlepiej przygotowana do Extreme Weekendu!

  Cele

  1. Rozwój strzelectwa sportowego, łowieckiego.  Promocja łowiectwa, dziczyzny, oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Integracja dzieci i rodziców ze środowisk myśliwych i nie tylko. Edukacja ekologiczna i łowiecka.  

  2. Aktywne spędzanie wolnego czasu podczas uprawiania sportów motorowych z wykorzystaniem samochodów i pojazdów z napędem 4x4.

  3. Promocja dziczyzny jako najdoskonalszego, najzdrowszego i najsmaczniejszego Polskiego mięsa.


  Termin i miejsce

  Impreza rozpoczyna się 15 sierpnia 2020 r. o godzinie 9:00 i trwa do Niedzieli 16 sierpnia do godziny 20:00 . Miejsce  Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Borach Tucholskich.

  Dokładna mapka i plan dojazdu zostaną udostępnione po 08.08.2020 r.


  Organizatorzy

  Company team

  Klub Strzelecki Zawisza Bydgoszcz

  Company team

  Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych

  Company team

  Magazyn Łowiecki „Darz Bór”

   

  Company team

  Fundacja "Las i Woda"

   

  Zespół firmy

  Vademecum Myśliwego

  Zespół firmy

  Ambasada Dziczyzny „Lizawka”

  Zespół firmy

  Dziki Łosiu

   

   

  1. Turniej strzelecki – wielobój strzelecki drużynowy – rodzinny. Uczestnicy tworzą minimum dwuosobowe zespoły rodzic/ opiekun- dziecko, lub rodzic/opiekun – 2x dziecko.  Konkurują wszyscy w dwóch kategoriach wiekowych : 10-13 lat, 14-17 lat – przy czym do wyniku drużyny bierzemy pod uwagę zawsze dwa wyniki – z uwzględnieniem wyniku najmłodszego członka drużyny. 

  2. Podczas imprezy będzie możliwość przetestowania samochodów terenowych i pojazdów ATV na trasach off-road toru motocrossowego, przejechania specjalnie przygotowanej pokazowej trasy pod okiem instruktora.

  3. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wypróbowania broni pneumatycznej, bocznego zapłonu, centralnego zapłonu, oraz innej różnych marek przygotowanych przez sponsorów imprezy.

  4. W czasie Extreme Weekend Family uczestnicy – opiekunowie/rodzice mogą wziąć udział w strzelaniu – niezależnie od posiadania pozwolenia na broń. (osoby nie posiadające pozwolenia na broń, umiejętności strzeleckich mogą używać broni po uprzednim przeszkoleniu obiektowym i pod okiem instruktora)

  5. Opiekę nad dziećmi, nieletnimi, podczas całej imprezy sprawują rodzice / opiekunowie którzy przyjechali z nimi na miejsce.

  6. Podczas turnieju strzeleckiego dorośli uczestnicy mogą korzystać z własnej broni i  amunicji. Broń którą można ze sobą zabrać to broń śrutowa, kulowa długa do kalibru 9,3x57, oraz broń krótka i długa , oraz semi auto do kal 223

  7. Podczas turnieju organizatorzy dopuszczają użycia broni typu pół-automat, semi- auto i broni automatycznej należącej do zawodnika, 

  8. Uczestnik  startujący w strzelaniu może podczas całej imprezy  używać  kilku jednostek broni zarejestrowanych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. W czasie strzelania punktowanego zawodnicy mogą korzystać z broni obiektowej zapewnionej przez organizatorów  

  9. Podczas imprezy Extreme Weekend Family 2020 każdy z uczestników posiadających broń, oraz zarejestrowanych jako zawodnik, ma prawo uczestniczyć w wieloboju, polegającym na trafianiu w tarcze różnej wielkości, różnego rodzaju i o różnym stopniu widoczności ustawione na różnych odległościach, symulujące warunki polowania lub strzelania długodystansowego. Strzały będą oddawane  do celów statycznych i ruchomych z różnych postaw i przy wykorzystaniu różnych dodatkowych pomocy, jak np. plecak, pastorał itp... Całość strzelania jest punktowana, najlepsze drużyny strzeleckie zostaną nagrodzone!

  10. Podczas turnieju strzeleckiego uczestnicy rywalizują w kategoriach:

  Wiek najmłodszej osoby z drużyny:
  a. 10- 13 lat
  b. 14-17 lat

  11. Organizator wyposaży każdy Stage w potrzebne akcesoria typu pastorał, słupek, itp. do oddania punktowanego strzału. 

  12. Organizatorzy przy współpracy ze sponsorami, przygotują osie specjalne na których pod okiem instruktora każdy uczestnik i obserwator, będzie miał możliwość skorzystania z przygotowanej broni, amunicji i sprzętu optycznego.

  13. Podczas strzelania punktowanego uczestnik może korzystać z własnej amunicji i broni. 

  14. W czasie strzelania, a także podczas pobytu na strzelnicy, wszystkich uczestników obowiązują przepisy bezpieczeństwa oraz BHP posługiwania się bronią. A więc nie ma możliwości uczestniczenia w strzelaniu bez ochronników słuchu, oraz okularów. 

  15. Broń podczas pobytu na strzelnicy i podczas poruszania się pomiędzy stage'ami musi znajdować się cały czas w futerale, skrzyni, w stanie rozładowanym bez podpiętego magazynka i odciągniętym w  tył zamkiem. W komorze nabojowej może znajdować się znacznik rozładowania.

  16. Każdy z sędziów stanowiskowych, lub sędzia główny, może w każdej chwili skontrolować broń zawodnika, osobę przemieszczającą się z bronią po terenie obiektu na którym odbywa się event „ Extreme Weekend Family”. Nie rozładowanie broni, lub przemieszczanie się z bronią z podpiętym magazynkiem skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika, oraz nakazem natychmiastowym opuszczenia imprezy, bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty startowej.

  17. Broń można  wyciągnąć z futerału dopiero na stanowisku strzeleckim po wyraźnej komendzie sędziego stanowiskowego, lub w miejscu wyznaczonym do czyszczenia i sprawdzenia jednostki broni, ale bez możliwości wprowadzania pocisków do komory nabojowej, lub używania magazynków wypełnionych amunicją

  18. Ładowanie broni i oddawanie strzałów odbywa się po wyraźnej komendzie sędziego prowadzącego strzelanie na danej osi strzeleckiej. Nie zastosowanie się do tych poleceń skutkuje dyskwalifikacją zawodnika, drużyny

  19.  W przypadku strzałów do niewłaściwej tarczy, zawodnik traci punkty. Do oceny tarczy z większą ilością przestrzelin, niż określone w strzelaniu na danym stanowisku pod uwagę bierzemy najgorsze wyniki.

  20.  Podczas Extreme Weekend Family 2020 uczestnicy biorą udział w zajęciach terenowych przygotowanych przez organizatorów. 

  1. Konkurencje jakie zostaną rozegrane podczas sobotniego turnieju, zostaną zaprezentowane zawodnikom w dniu strzelania.

  2. Strzelania odbywać będą się na osiach śrutowych, kulowych i kombinowanych na dystansie max 150 m.

  3.  Podczas strzelania na osiach, uczestnicy turnieju w specjalnych stage'ach będą używać amunicji oraz broni krótkiej, lub automatycznej, lub innej przygotowanej przez organizatora aby trafić wyznaczony w tym miejscu cel.

  1. Uczestnikiem imprezy  Extreme Weekend Family 2020, może zostać każdy pełnoletni obywatel RP, lub cudzoziemiec, wraz z dzieckiem którego jest opiekunem lub rodzicem. Jedna osoba dorosła może mieć pod opieką max 3 dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Za bezpieczeństwo nieletnich podczas imprezy odpowiadają ich opiekunowie / rodzice.

  2. W Imprezie na zasadach obserwatora może uczestniczyć także inna osoba zaproszona przez organizatorów, lub występująca jako sponsor, gość honorowy, specjalny, VIP – osoby takie mogą uczestniczyć w strzelaniu tylko pod okiem instruktora na wyznaczonych – pokazowych osia strzeleckich. 

  3. Aby pojawić się na evencie „Extreme Weekend Family 2020” należy dokonać zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie extremeweekend.pl zakładka „Family”, oraz opłacić koszty uczestnictwa.

  4. Opłata startowa wynosi max 350 zł od uczestnika (dorosły/dziecko), . Cena biletu może różnić się w zależności od terminu dokonania zgłoszenia i opłacenia biletu. Szczegóły na stronie extremeweekend.pl.

  5. Po dokonaniu rejestracji i opłaty. Zawodnik, osoba towarzysząca otrzyma stosowne potwierdzenie drogą mailową. 

  6. Opłata startowa po dokonaniu wpłaty i zarejestrowaniu się w bazie uczestników nie podlega zwrotowi. 

  7. W opłacie zawarte jest ubezpieczenie NNW każdego uczestnika.

  8. Każdy zawodnik w opłacie startowej ma zagwarantowany udział w strzelaniu treningowym, oraz udział w strzelaniach ocenianych podczas eventu.

  9. Każda niepełnoletnia, oraz pełnoletnia  osoba towarzysząca ma możliwość korzystania z broni na stanowiskach pokazowych pod opieką opiekuna instruktora zapewnionego przez organizatorów. 

  10. Konkurencje strzeleckie oraz broń będzie dopasowana do wieku i możliwości fizycznych uczestników – dzieci.

  11. Przy rejestracji uczestnicy zobowiązani są podać numery dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który to dokument zobowiązani są posiadać ze sobą na evencie. Obowiązani są też podać numer pozwolenia na broń i numery broni. Oprócz tego należy zarejestrować samochody którymi uczestnicy zechcą dojechać na strzelnicę oraz ewentualne osoby towarzyszące. Niezastosowanie się do którejś z powyższych wymogów może skutkować brakiem możliwości wjazdu lub wzięcia udziału w imprezie.

  12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia rejestracji uczestnika. Odmowa może nastąpić w szczególności z powodu wyczerpania ilości miejsc, a także w wypadku zgłoszenia się uczestnika wobec którego na innych zawodach strzelectwa długodystansowego/sportowego/myśliwskiego stwierdzono nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w strzelectwie sportowym, myśliwskim oraz zasad rywalizacji sportowej, naruszanie obowiązków zawodnika, przekroczenia przepisów antydopingowych, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, bądź ich nieznajomość lub fakt niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią, a także nieprzestrzeganie przepisów o posiadaniu broni i amunicji lub regulujących obrót i wytwarzanie broni i amunicji. Odmowa może nastąpić bez podania przyczyn.

  13. Noclegi podczas eventu „Extreme Weekend Family 2020” uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie. Na terenie eventu będzie teren przeznaczony na zbudowanie namiotowego obozowiska. Każdy z uczestników ma możliwość rozbicia swojego namiotu w strefie obozowej. W tej strefie dostępny jest także węzeł sanitarny (prysznice, toalety i umywalki) i dostęp do wody pitnej. 

  14. Wyżywienie podczas imprezy zapewniają organizatorzy w ramach opłaty startowej. Każdy uczestnik otrzyma specjalny identyfikator, oraz opaskę uprawniającą do korzystania ze strefy gastro. Podczas całego eventu od piątku 14.08 od godziny 18:00 do niedzieli 16.08.2020 do godziny 15. uczestnicy eventu  „Extreme Weekend Family” mają zapewnione 3 główne posiłki dziennie – wydawane na podstawie talonu, oraz dostęp do „dzikiej kuchni” w formule All inclusive – wędliny, kanapki, przekąski, owoce, napoje itp. bez ograniczenia. 

  Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa według odprawy na początku strzelań treningowych i w dniu zawodów. Uczestnicy strzelania na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie. Broń wolno nosić jedynie w pokrowcach lub futerałach. Wyciąganie broni z futerałów i pokrowców odbywa się jedynie na stanowisku strzeleckim po wyraźnym  poleceniu sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa w której można dokonać przeglądu broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie zabronione jest wnoszenie amunicji. Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem a zarówno na treningu jak i podczas strzelań ocenianych w każdym momencie, gdy uczestnik  nie prowadzi strzelania, jest zobowiązany do umieszczenia w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę.

  Sprzedaż biletów odbywa się za pomocą strony internetowej extremeweekend.pl w zakładce Wydarzenia. W celu poprawnego przeprowadzenia procesu zakupu i rejestracji postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  1. W zakładce Wydarzenia wybierz docelowy event.

  2. Przy użyciu przycisku Bilety rozwiń listę i wybierz interesujący Cię bilet.
   Dostępne bilety są czasowo ograniczone i ich cena będzie rosnąć.

  3. Przejdź przez proces zakupu.

  4. Na ekranie potwierdzającym złożenie zamówienia wyświetlone zostaną informacje z danymi do przelewu. Do danych będziesz mógł wrócić z otrzymanej wiadomości mailowej. Na tym samym ekranie dostępny będzie też przycisk Zarejestruj się. Zalecamy dokonanie rejestracji na naszej stronie aby być informowanym o zachodzących zmianach oraz posiadać dostęp do swoich dokumentów, a w przyszłości pozostałych funkcjonalności Naszego serwisu.

  5. Z otrzymanej wiadomości mailowej przejdź do formularza rejestracyjnego.

   Wszystkie wiadomości rejestracyjne wysyłane są automatycznie w chwili zatwierdzenia zakupu biletów. Wysłana przez nas wiadomość czasami może wpaść do katalogu spam.

  6. Po zatwierdzeniu formularza oraz płatności otrzymasz informacje o udanym potwierdzeniu rejestracji.

  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Las i Woda  z siedzibą w Warzymicach (72-005), ul. Warzymice 180B/14 e-mail: komitet@lasiwoda.org („Administrator”).

  Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności

  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
   a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu rejestrowym Extreme Weekend)
   b) 
   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;


  2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Las i Woda [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
   a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
   b) 
   prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i atrakcji podczas eventu;

  3. Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
   a) dokonania weryfikacji wiarygodności uczestników w bazach danych prowadzonych przez Policję, Polski Związek Łowiecki, oraz Polski Związek Strzelectwa Sportowego lub zawarte w bazie danych Administratora
   b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach regulaminów, umów, w tym Regulaminu strzelania, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
   c) 
   analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz zadowolenia lub nie ze świadczonych usług
   d) 
   udostępniania danych osobowych , danych posiadanej broni oraz pojazdów zarejestrowanych w procesie rejestracji na formularzu znajdującym się na stronie extremeweekend.pl innym współorganizatorom eventu – w szczególności Dowódcy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, oraz Forest Hunter Przemysław Malec, a także zarządowi WKS Poligon Drawski.

  Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   a) posprzedażnej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
   b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących fundacji Las i Woda
   c) 
   wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

  2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych fundacji Las i Woda na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

  1.  Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

  2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

  3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.

  4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

  5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych. Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

  7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

  8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

   Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z fundacją Las i Woda (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt mailowy z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu fundacji Las i Woda: przedsiębiorcy sprzedający broń i akcesoria , firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, biuro rachunkowe, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), Wojsko, Policja, Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Strzelectwa Sportowego.*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Akceptując regulamin uczestnik zgadza się na cookie pamiętające o jego rejestracji. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) uczestnik  od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych eventu „ Extreme Weekend Family 2020” 

  W związku ze stanem pandemii SaRScov -2  na terenie Polski niniejszy załącznik definiuje obowiązki i zakres bezpieczeństwa podczas imprezy Extreme Weekend Family 2020.

  Wzięcie udziału w imprezie  i wjazd na Poligon Drawski jest równoznaczne z akceptacją niniejszych postanowień.

  Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomienia się z treścią załącznika opublikowaną na stronie extremeweekend.pl oraz na FB na profilu Extreme Weekend

  Wszystkie wytyczne wynikają z Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

  1. Przed wjazdem do ośrodka
   a) Każdy uczestnik, obserwator, obsługa, organizator imprezy musi poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała na punkcie kontrolnym
   b) Każdy uczestnik, obserwator, obsługujący, organizator musi wypełnić i podpisać ankietę dotyczącą jego obecnego stanu zdrowia,  oraz ewentualnych kontaktów z osobami chorymi na COVID 19
   c) Dopiero po badaniu temperatury i wypełnieniu ankiety można wjechać na teren poligonu.

  2. W trakcie przebywania na ternie ośrodka podczas przeprowadzania zawodów
   a) Uczestnik, obserwator, obsługa, organizatorzy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zawodów/imprezy
   b) Biorący udział w imprezie są zobowiązani do przestrzegania zasad dezynfekcji oraz zasad bioasekuracji
   c) Przebywający na terenie zawodów muszą zachowywać „dystans społeczny” (2m)
   d) Podczas przeprowadzania konkurencji zaleca się używać maseczek, a na wyznaczonych stanowiskach należy przeprowadzić dezynfekcje rąk
   e) Uczestnicy zawodów są do zobowiązani do odkażania rąk w miejscach do tego wyznaczonych
   f) Podczas mycia rąk należy przestrzegać „instrukcji mycia rąk”
   g) Podczas przebywania w namiocie jadalnym, należy zachować dystans społeczny i stosować się do zaleceń obsługi
   h) Podczas oczekiwania na posiłek w kolejce należy stać w wyznaczonych miejscach
   i) Miejsca przy stolikach należy zajmować zgodnie z zasadą co drugie miejsce wolne
   j) Na ternie terenie poligonu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

  3. Na stołówce
   a) Obsługa kuchni
   - przestrzegać zasad higieny

   - posiłki przygotowywać w rękawiczkach 

   - obsługa pracuje  w przyłbicach ochronnych bądź maseczkach  i rękawiczkach

   - dezynfekować ręce po wejściu na kuchnie 

   - jedzenie wydawać w jednorazowych pojemnikach

   - obsługa odpowiada za dezynfekcję blatów kuchennych i stolików w strefie jadalnej

   b) Uczestnicy

   - przed wejściem na stołówkę należy  każdorazowo odkazić ręce 

   - należy przestrzegać zasad higieny

   - należy zachować odstęp w kolejce

   - pojemniki jednorazowe należy wyrzucić do kosza

   c) po zmianie każdej grupy po posiłku należy zdezynfekować stoliki
   d) przed głównymi posiłkami stołówka należy zdezynfekować stołówkę.

  4. Pole namiotowe
   a) Na polu namiotowym obowiązują zasady higieny
   b) Przed wejściem na pole namiotowe należy zdezynfekować ręce
   c) Namioty należ rozstawiać w min 2 metrowych odstępach
   d) Na polu namiotowym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

  Brak przestrzegania przez uczestnika eventu, zaleceń Głównego inspektora sanitarnego, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego – skutkować będzie natychmiastowym wydaleniem z terenu Ośrodka, oraz zakazem kolejnych wizyt na czas nieokreślony!!!

  Przed zaczęciem zawodów należy zapoznać się z instrukcjami Głównego Inspektora Sanitarnego na stronie https://gis.gov.pl oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska.

  Zgłaszając swój udział w wydarzeniu potwierdzasz zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz wszystkimi informacjami dotyczącymi eventu "Extreme Weekend Family 2020".

  Organizator ma prawo dokonywać zmian w regulaminie imprezy, oraz regulaminie strzelania. Zmiany regulaminowe zostaną podane do publicznej wiadomości natychmiast po ich wprowadzeniu na stronie extremeweekend.pl, oraz na stronie Facebook www.facebook.com/extreme.weekend.official/.


  Data & czas
  sobota

  15 sierpnia 2020

  Start - 11:00 niedziela

  16 sierpnia 2020

  Koniec - 20:00 Poland
  Lokalizacja

  Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych

  Plaskosz 7D
  89-500 Tuchola
  Polska
  +48 605 587 976
  +48 603 225 425
  csslp@torun.lasy.gov.pl
  Get the direction
  Organizator

  Fundacja Las i Woda

  kontakt@extremeweekend.pl
  podziel się!

  Udostępnij nasze wydarzenie swoim znajomym i pozwól im spędzić czas z nami.
  #extremeweekend

  Darz bór!